Upadłość Bez Tajemnic

Brak pieniędzy na życie

Brak środków na pokrycie bieżących wydatków, takich jak rachunki za mieszkanie, jedzenie, leki, co prowadzi do wzrostu zadłużenia. Brak pieniędzy na życie, poprzez ogromne rachunki, kredyty czy inne rzeczy jak inflacja, to najgorszy możliwy scenariusz dla każdego z nas. W tej sytuacji wręcz trzeba coś z tym zrobić. Wykorzystaj poniższy wzór na upadłość konsumencką, zacznij żyć na nowo!

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Wydział Cywilny

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

[adres zamieszkania wnioskodawcy]

Gdańsk, [data]

Dotyczy: Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Panie Sędzio,

Niniejszym składam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o upadłości konsumenckiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 381, ze zm.).

Jestem przekonany, że przyczyną mojej trudnej sytuacji finansowej jest brak środków na pokrycie bieżących wydatków, takich jak rachunki za mieszkanie, jedzenie, leki, co prowadzi do wzrostu zadłużenia.

Przez ostatnie lata próbowałem radzić sobie z problemami finansowymi, jednak coraz bardziej się zadłużałem, nie mogąc wyjść z błędnego kręgu długów. Na skutek mojej trudnej sytuacji finansowej, konieczne jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego, które umożliwi mi spłatę zobowiązań oraz pomoże wypracować realny plan naprawy finansowej.

Argumenty uzasadniające moją prośbę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to:

Brak stabilnych dochodów – pomimo poszukiwania stałego zatrudnienia, borykam się z problemem braku stałych źródeł dochodu, co utrudnia pokrycie bieżących wydatków.

Utrata możliwości refinansowania długów – ze względu na negatywną historię kredytową, nie jestem w stanie uzyskać kredytu konsolidacyjnego ani innych form refinansowania, które pozwoliłyby mi na uporządkowanie zadłużenia.

Wzrost kosztów utrzymania – ciągle rosnące koszty życia, w tym wydatki na jedzenie, opłaty za mieszkanie oraz leki, sprawiają, że nie jestem w stanie pokryć tych wydatków oraz spłacić swoich długów.

W związku z powyższym, przedkładam następujące dokumenty niezbędne do rozpatrzenia mojego wniosku:

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z załącznikami,

Oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach,

Wykaz wierzycieli,

Wykaz majątku,

Potwierdzenie opłaty sądowej za złożenie wniosku,

Dowody na wysokość i charakter moich długów oraz bieżących wydatków (np. faktury, rachunki, umowy kredytowe).

Rozumiem, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to ostatnia deska ratunku i wiążę z nią określone konsekwencje, takie jak wpis do rejestru dłużników czy ograniczenie zdolności kredytowej. Niemniej jednak, jestem przekonany, że jest to jedyny sposób na rozwiązanie moich problemów finansowych i rozpoczęcie życia na nowo.

Wierzę, że Sąd uwzględni moje argumenty oraz trudną sytuację finansową, w jakiej się znalazłem. Moim priorytetem jest uregulowanie wszystkich zobowiązań i odzyskanie równowagi finansowej, by móc zapewnić sobie i mojej rodzinie godne życie.

Pragnę także zapewnić Sąd o mojej gotowości do współpracy z syndykiem oraz wierzycielami, w celu opracowania planu spłaty długów, który będzie zrównoważony i przynoszący korzyści zarówno mnie, jak i moim wierzycielom.

Podsumowując, proszę o rozpatrzenie mojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ze względu na brak środków na pokrycie bieżących wydatków, takich jak rachunki za mieszkanie, jedzenie, leki, co prowadzi do wzrostu zadłużenia. Uważam, że tylko taki krok umożliwi mi uregulowanie zobowiązań oraz naprawę mojej sytuacji finansowej, co pozwoli na przyszłość uniknąć podobnych problemów.

Z wyrazami szacunku,

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top