Upadłość Bez Tajemnic

Długi przez rodzinę

Przekazywanie środków finansowych na rzecz innych osób, takich jak rodzina lub znajomi, co prowadzi do braku wystarczających środków na spłatę zobowiązań.

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wydział Cywilny

[Imię i nazwisko wnioskodawcy]

[Adres wnioskodawcy]

[Telefon i/lub e-mail wnioskodawcy]

Białystok, [data]

Dotyczy: Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Panie/Pani Sędzio,

Zgodnie z art. 491-492 Kodeksu cywilnego oraz art. 393-400 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 162, ze zm.), zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w związku z moją trudną sytuacją finansową.

Głównym powodem, który doprowadził do pogorszenia mojego stanu finansowego, jest przekazywanie środków finansowych na rzecz innych osób, takich jak rodzina lub znajomi. Choć decyzje te miały charakter altruistyczny i były podejmowane z chęcią niesienia pomocy bliskim, niestety doprowadziły do sytuacji, w której nie dysponuję wystarczającymi środkami na spłatę moich zobowiązań.

W efekcie mojego zaangażowania w pomoc innym osobom, znalazłem się w sytuacji, gdy:

Moje długi narastają, a możliwości ich spłaty są coraz bardziej ograniczone.

Nie jestem w stanie terminowo wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych.

Perspektywy na poprawę sytuacji finansowej w najbliższym czasie są niepewne.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Taki krok pozwoli mi na uregulowanie mojej sytuacji finansowej oraz umożliwi spłatę zobowiązań w sposób korzystniejszy dla mnie i moich wierzycieli.

Dodatkowo proszę o ustanowienie nadzorcy sądowego, który będzie kontrolował i koordynował proces spłaty długów oraz zabezpieczał interesy wierzycieli. Oświadczam, że jestem gotów do współpracy z nadzorcą sądowym i wierzycielami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu zadłużenia.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko wnioskodawcy]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top