Upadłość Bez Tajemnic

Koszty życia

Zmiana sytuacji życiowej – narodziny dziecka, co powoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów i trudności w spłacie zobowiązań.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Cywilny ds. Upadłości Konsumenckiej

Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

[Imię i nazwisko dłużnika]

[Adres zamieszkania dłużnika]

[PESEL dłużnika]

W imieniu własnym, składam niniejszy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgodnie z art. 490-513 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z moją trudną sytuacją finansową, z którą nie mogę sobie poradzić.

Główną przyczyną mojego wniosku jest zmiana sytuacji życiowej, jaką były narodziny mojego dziecka. W wyniku tego zdarzenia zmuszony jestem ponosić znacząco wyższe koszty utrzymania rodziny oraz zmierzyć się z trudnościami w spłacie moich zobowiązań finansowych.

Chciałbym zaznaczyć, że próbowałem wielokrotnie zrestrukturyzować swoje długi, rozmawiałem z wierzycielami, proponując nowe harmonogramy spłaty. Niestety, żadne z tych działań nie przyniosło trwałego efektu. Moje obecne dochody są niewystarczające, aby utrzymać rodzinę i jednocześnie regularnie spłacać długi.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje mi szansę na skonsolidowanie swoich długów i opracowanie planu spłaty, który pozwoli mi na wywiązanie się z zobowiązań wobec wierzycieli, jednocześnie utrzymując godny standard życia dla mojej rodziny.

Zwracam się z prośbą do Sądu o uwzględnienie mojej sytuacji osobistej oraz współpracy z wierzycielami w trakcie całego procesu. Jestem przekonany, że upadłość konsumencka pozwoli mi na rozwiązanie problemów finansowych oraz zabezpieczenie potrzeb mojej rodziny.

Wierzę, że możliwość odroczenia spłaty zobowiązań, a w dłuższej perspektywie ich rozłożenie na raty dostosowane do mojej zdolności kredytowej, umożliwi mi przetrwanie tego trudnego okresu. Szanowny Panie Sędzio, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

W załączeniu przesyłam dokumentację, potwierdzającą moją sytuację materialną, zobowiązania oraz próby ich spłaty i uregulowania, które niestety nie przyniosły oczekiwanego skutku. Dokumentacja ta zawiera między innymi kopie umów, korespondencji z wierzycielami oraz wszelkich innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie mojego wniosku.

Proszę o zrozumienie i wsparcie ze strony Sądu, gdyż sytuacja, w której się znalazłem, sprawia, że niestety nie jestem w stanie samodzielnie rozwiązać swojego problemu zadłużenia. Jestem świadomy tego, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ostatnią deską ratunku, jednak biorąc pod uwagę moją sytuację życiową, wydaje się być jedynym możliwym i rozsądnym rozwiązaniem.

Jestem również gotów w pełni współpracować z Sądem, zarówno w trakcie postępowania upadłościowego, jak i ewentualnego opracowywania planu spłaty, który uwzględni moje potrzeby oraz możliwości finansowe.

Mam nadzieję, że z uwzględnieniem przedstawionej sytuacji oraz podejmowanych przeze mnie prób uregulowania długów, Sąd będzie w stanie wydać pozytywną decyzję i pomóc mi wyjść z tej trudnej sytuacji finansowej.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z kosztów sądowych związanych z niniejszym wnioskiem, zgodnie z art. 115 Kodeksu postępowania cywilnego, gdyż moje obecne dochody nie pozwalają mi na ich pokrycie.

Pragnę również zapewnić Sąd, że jeśli tylko moja sytuacja finansowa ulegnie poprawie, zobowiązuję się do regularnej i uczciwej spłaty moich długów oraz dotrzymania warunków, które zostaną mi nałożone.

Proszę o rozważenie mojego wniosku oraz pozytywną decyzję w mojej sprawie.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko dłużnika]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top