Upadłość Bez Tajemnic

Długi a wydatki na rozrywkę

Nadmierny poziom wydatków na rozrywkę i luksusowe artykuły, co prowadzi do trudności w spłacie zobowiązań. Drogie i luksusowe zakupy, za dużo wydawanych pieniędzy poprzez brak świadomości lub edukacji finansowej to możliwa przyczyna, którą możesz wykorzystać do wniosku o upadłość konsumencką.

Sąd Rejonowy w Warszawie

Wydział Cywilny

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

[adres wnioskodawcy]

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Niniejszym składam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 491 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 387-397 ustawy z dnia 20 sierpnia 2019 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 1772).

Przeanalizowałem swoją sytuację finansową, dochodząc do wniosku, że z powodu nadmiernego poziomu wydatków na rozrywkę i luksusowe artykuły, nie jestem w stanie terminowo spłacać swoich zobowiązań. Niemożność spłaty zobowiązań wynika z mojego nieracjonalnego podejścia do zarządzania finansami i nadmiernej konsumpcji, co skutkuje trudnościami w spłacie zobowiązań.

W momencie realizacji mojej nadmiernej konsumpcji nie zdawałem sobie sprawy z poważnych konsekwencji takiego zachowania. Dopiero teraz, gdy moje długi wzrosły do poziomu, który sprawia, że nie jestem w stanie samodzielnie wyjść z tego kryzysu finansowego, zrozumiałem swoje błędy i zdecydowałem się podjąć próbę naprawy sytuacji.

Znajduję się w sytuacji, w której moje dochody nie wystarczają na pokrycie bieżących wydatków, w związku z czym jestem zmuszony zaciągać kolejne pożyczki, pogłębiając spiralę długów. Wprowadziłem już ścisłe oszczędności i zrezygnowałem z większości luksusów, jednak nadal nie jestem w stanie spłacić wszystkich swoich zobowiązań.

Należy zauważyć, że nie jestem w stanie wykazać, iż sytuacja, w której się znalazłem, wynika z okoliczności niezależnych ode mnie, jak choćby choroby czy utraty pracy. Jestem świadom, że to właśnie moje wcześniejsze decyzje doprowadziły mnie do obecnego stanu. Mimo to, uważam, że upadłość konsumencka stanowi ostatnią szansę na wyjście z tego kryzysu finansowego.

W związku z powyższym, przedstawiam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i plan spłaty długów, który jest zgodny z moimi obecnymi możliwościami finansowymi. Będę przestrzegał wyznaczonych przez sąd ram czasowych i warunków spłaty długów oraz uczciwie współpracować z syndykiem mającym na celu realizację planu spłaty.

Proszę o uwzględnienie, że obecnie jestem zdeterminowany, aby podjąć konieczne kroki do zredukowania swoich wydatków i poprawy swojej sytuacji finansowej. W dłuższej perspektywie, mam nadzieję, że dzięki upadłości konsumenckiej uda mi się uporządkować swoje finanse, a także zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia konsumpcyjne, aby uniknąć powtórnego wpadnięcia w spiralę długów.

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top