Upadłość Bez Tajemnic

Komornik a upadłość

Problemy natury prawnej, takie jak spory sądowe oraz długa i kosztowna walka z wierzycielami. To również możliwa przyczyna, przez którą popadasz w większe długi i masz prawo do tego, aby wnioskować o upadłość konsumencką.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa

w Warszawie

Wydział I Cywilny

Jan Kowalski

ul. Przykładowa 3/4

02-001 Warszawa

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Panie Sędzio,

Przesyłam niniejszy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, oparty na przepisach zawartych w art. 492-513 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 390-399a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

Jako główną przyczynę składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podaję problemy natury prawnej, takie jak spory sądowe oraz długa i kosztowna walka z wierzycielami. Przez ostatnie kilka lat zmagałem się z trudnościami finansowymi, które doprowadziły do niemożności wywiązania się z moich zobowiązań. Próbowałem rozwiązać te problemy na różne sposoby, jednak w toku podejmowania kroków napotykałem na liczne przeszkody prawne, które zdecydowanie utrudniały mi sytuację.

Długotrwałe spory sądowe i koszty związane z obsługą prawną wymagały ode mnie dużego zaangażowania finansowego, które przekraczało moje możliwości. Ponadto, wierzyciele nie wykazywali się chęcią negocjacji czy też próby rozwiązania sytuacji w sposób korzystny dla obu stron, co sprawiło, że moje długi tylko narastały.

Moja sytuacja materialna jest obecnie na tyle zła, że nie jestem w stanie spłacić zobowiązań nawet w długoterminowej perspektywie. W miarę jak czas mijał, a problemy natury prawnej utrudniały moją sytuację, stawało się jasne, że jedynym wyjściem z tej trudnej pozycji jest wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, mam nadzieję, że uda się opracować plan spłaty moich zobowiązań, który uwzględniając moją trudną sytuację finansową, pozwoli mi stopniowo oddać dług wierzycielom, jednocześnie zapewniając środki na bieżące potrzeby życiowe. W pełni zdaję sobie sprawę z konsekwencji takiej decyzji, jednak wierzę, że jest to jedyna sensowna opcja, która pozwoli mi wyjść z obecnej trudnej sytuacji.

Wniosek o upadłość konsumencką może dać mi szansę na ustanowienie realistycznego planu spłaty zadłużenia oraz odbudowę mojego życia zawodowego i prywatnego, pozbawionego ciągłego stresu związanego z problemami finansowymi i sądowymi. Ogłoszenie upadłości pozwoli mi również zyskać świadomość konieczności odpowiedzialnego zarządzania finansami i unikania błędów, które doprowadziły do obecnej sytuacji.

Równocześnie zdaję sobie sprawę, że proces upadłościowy jest czasochłonny i wymaga ścisłej współpracy z syndykiem oraz sądem. Mam świadomość obowiązków, które na mnie spoczywają w ramach tego procesu, i jestem gotów wykonywać je sumiennie. Współpraca z syndykiem oraz uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym pozwolą mi przeanalizować moją sytuację finansową i zdobyć wiedzę potrzebną do uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.

Mam nadzieję, że Sąd, uwzględniając szczególne okoliczności mojej sytuacji prawnej i finansowej, rozważy moje uzasadnienie i zdecyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Uważam, że w moim przypadku jest to najlepsze rozwiązanie, które pozwoli mi nie tylko na wyjście z impasu finansowego, ale także na zmianę swojego podejścia do kwestii związanych z zarządzaniem osobistymi finansami. Chciałbym również wyrazić gotowość do aktywnego uczestnictwa w procesie oraz zastosowania się do wszelkich zaleceń, które wynikną z postępowania upadłościowego.

Podsumowując, niniejszym składam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ze względu na problemy natury prawnej, takie jak spory sądowe oraz długa i kosztowna walka z wierzycielami, które doprowadziły do mojej trudnej sytuacji finansowej i braku możliwości wywiązania się z zobowiązań. Liczę na wyrozumiałość Sądu i uwzględnienie mojej szczególnej sytuacji przy rozpatrzeniu wniosku.

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top