Upadłość Bez Tajemnic

Upadłość Konsumencka – Warunki

Upadłość konsumencka to procedura, która umożliwia osobom fizycznym, które mają problemy z regulowaniem swoich długów, uzyskanie możliwości uporządkowania swoich finansów i rozpoczęcia na nowo. By móc skorzystać z tego dobrodziejstwa, które może pomóc Ci umorzyć nawet 100% Twojego zadłużenia, trzeba spełnić kilka warunków. Jakich?

Warunki upadłości konsumenckiej:

  1. Osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką nie może prowadzić działalności gospodarczej.
  2. Osoba składająca wniosek musi mieć przynajmniej dwóch wierzycieli.
  3. Wnioskodawca musi udowodnić przed sądem, że nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie i nie ma nadziei na poprawę swojej sytuacji finansowej.
  4. Długi muszą wynosić co najmniej 30 000 zł.
  5. Wnioskodawca musi być w stałym lub czasowym kłopotach finansowych, wynikających z okoliczności niezależnych od jego woli, takich jak choroba, utrata pracy, rozwód itp.
  6. W ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko wierzycielom lub przestępstwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  7. Wnioskodawca musi wnieść opłatę za postępowanie upadłościowe oraz pokryć koszty związane z prowadzeniem postępowania.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką w sądzie. Warto jednak pamiętać, że upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla wszystkich problemów finansowych i może wiązać się z pewnymi konsekwencjami, takimi jak utrata majątku lub ograniczenia w dostępie do kredytów czy pożyczek w przyszłości. Dlatego warto rozważyć wszystkie opcje przed podjęciem decyzji.

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top