Upadłość Bez Tajemnic

Wzór wniosku o upadłość

Wzór na przyczynę upadłości konsumenckiej do wniosku. Nadmierna ilość kredytów lub kart kredytowych, co powoduje trudności w zarządzaniu finansami i spłacie zobowiązań.

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział I Cywilny

ul. Słonimska 1

15-257 Białystok

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Imię i nazwisko: ……………………………..

Adres: ……………………………..

PESEL: ……………………………..

Niniejszym składam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 z późn. zm.).

Przyczyna: Nadmierna ilość kredytów lub kart kredytowych

Na przestrzeni ostatnich lat, zauroczony światem plastikowych pieniędzy, popadłem w spiralę zadłużenia. Oto życiowa lekcja – karty kredytowe, niby skrzydła, zbyt ciężkie, by unieść dłużnika ku finansowemu bezpieczeństwu.

Lekcja kosztowna, bo zadłużenie – olbrzymie. Z każdym dniem nowe kredyty, kart kredytowych mnóstwo, rachunki zaś rosły niczym niedźwiedź przed zimowym snem. Oto myśl – przekroczone limity niczym żądło szerszenia, a dług – ból przewlekły.

Tu podstawa prawna: art. 492 ustawy Prawo upadłościowe. Wnioskującemu żadne inne drzwi nie otwarte. Śmierć cywilna jako wybawienie? Niech więc będzie upadłość konsumencka.

Więcej – sytuacja nie do zniesienia, przecież moje ręce nie wystarczają, by zgarnąć kolejne rachunki. Chcę leczyć finansowe rany, lecz apteka kredytów już zamknięta. Kiedy spłata? Próżne pytanie, odpowiedź brzmi – nigdy.

Tu prośba do Sądu: dajcie mi szansę, niech upadłość to nowy początek, nie żałobny koniec. Chcę się wydostać z długów bagien, nareszcie stanąć na twardym gruncie. Dość tej finansowej gehenny.

Pragnę uprzedzić Sąd, iż zdaję sobie sprawę z konsekwencji upadłości. Zgoda na plan spłaty, uczciwe działanie – obietnica złożona. Wierzyciele w oczekiwaniu, a ja – dłużnik, gotów na walkę z rzeczywistością.

Niech Sąd rozważy mój wniosek, pozwólmy zamknąć ten finansowy rozdział. Niech to będzie koniec nadmiaru kredytów, czas na mądrość życia nowego. Z nadzieją w sercu czekam na decyzję. Niech los nareszcie się odmieni.

Data: ……………………………..

Podpis

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top