Upadłość Bez Tajemnic

Uzależnienie od hazardu a upadłość konsumencka

Uzależnienie od hazardu i innych uzależnień, które prowadzą do nadmiernych wydatków i trudności w spłacie zobowiązań. Uzależnienie od hazardu to często prosta droga do długów, brak kontroli nad tym, to ogromny problem, który może stanowić przyczynę upadłości. Poniżej znajdziesz wzór, który przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie i który możesz użyć, jako przyczynę Twojego wniosku o upadłość konsumencką.

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Wydział Cywilny,

Uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dłużnik:

[Imię i nazwisko dłużnika]

[Adres zamieszkania dłużnika]

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Panie Sędzio,

Niniejszym zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wnioskując, powołuję się na art. 490 i następne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.). Swoją decyzję uzasadniam głównie faktem, iż znalazłem się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej uzależnieniem od hazardu oraz innych uzależnień, które skutkowały niekontrolowanymi wydatkami i brakiem zdolności do spłaty zobowiązań.

W swojej przeszłości byłem ofiarą uzależnienia od hazardu. Doprowadziło mnie to do zadłużenia się na różne sposoby, co w konsekwencji uniemożliwiło mi spłatę zobowiązań. Wpłynęło to również na moje życie osobiste, rodzinne oraz zawodowe, bowiem uzależnienie skonsumowało większość mojego czasu, energii i zasobów. Niestety, uzależnienie to nie było jedynym problemem – zmagałem się również z innymi nałogami, takimi jak nadużywanie alkoholu czy leków, co dodatkowo pogorszyło moją sytuację finansową.

W wyniku podejmowania nieodpowiedzialnych decyzji finansowych, które były skutkiem mojego uzależnienia, popadłem w długi przekraczające moją zdolność spłaty. Choć jestem świadom konieczności pokrycia swoich zobowiązań, w obecnej sytuacji jestem niewypłacalny i niestety nie widzę innej drogi, jak wnioskowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z konsekwencji tego procesu, takich jak wpisanie do rejestru dłużników czy ograniczenie dostępu do niektórych usług finansowych. Chciałbym jednak podkreślić, że podjąłem już wiele kroków w celu rozwiązania moich problemów, zarówno osobistych, jak i finansowych. Przez ostatnie miesiące uczestniczę w terapii uzależnień oraz podejmuję próby nawiązania współpracy z wierzycielami w celu restrukturyzacji mojego długu. Wnioskując o upadłość konsumencką, mam nadzieję na szansę rozpoczęcia nowego rozdziału w moim życiu, którego celem będzie wyjście z długów i powrót do normalnego funkcjonowania.

Współpraca z wierzycielami, niestety, okazała się być niewystarczająca, aby uzyskać trwałe i satysfakcjonujące rozwiązanie problemu zadłużenia. Moje obecne dochody nie pozwalają mi na terminową spłatę zobowiązań, zwłaszcza że koszty utrzymania na bieżąco również stanowią dla mnie spore wyzwanie finansowe.

Wniosek ten jest dla mnie jedyną drogą do uzyskania możliwości zrealizowania planu spłaty długów w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwoli mi na opracowanie planu restrukturyzacji długu oraz możliwość wypracowania kompromisu z wierzycielami, mając na uwadze zarówno moje, jak i ich interesy.

Wierzę, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej pomoże mi uporządkować sytuację finansową, pozwalając jednocześnie na kontynuowanie terapii uzależnień i odbudowywanie życia osobistego. Tylko w ten sposób będę mógł wyjść z długów i stać się bardziej odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa.

Z tego powodu, szanowny Panie Sędzio, proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mam nadzieję, że wierzy Pan w moją szczerość oraz determinację do wyjścia z obecnej trudnej sytuacji. Upadłość konsumencka da mi szansę na rozpoczęcie nowego etapu życia, w którym nie będą już obecne nałogi i długi, a moje życie będzie skupione na odpowiedzialnym zarządzaniu finansami oraz odbudowywaniu relacji z bliskimi.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko dłużnika]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top