Upadłość Bez Tajemnic

Antywindykacja

Antywindykacja – to zespół działań podejmowanych przez dłużnika w celu obrony przed działaniami windykacyjnymi wierzyciela, mających na celu ściągnięcie należności. Antywindykacja może obejmować zarówno działania zgodne z prawem, takie jak negocjacje z wierzycielem, podważanie legalności długu, czy korzystanie z pomocy prawnej, jak i działania niezgodne z prawem, takie jak ukrywanie majątku czy utrudnianie egzekucji. Warto zaznaczyć, że stosowanie nielegalnych metod antywindykacji może prowadzić do odpowiedzialności prawnej dłużnika.

Praktyczny przykład zastosowania antywindykacji:

Pan Kowalski ma dług wobec banku, który zlecił windykację swojej należności firmie windykacyjnej. W odpowiedzi na działania firmy windykacyjnej, Pan Kowalski postanawia podjąć antywindykację, aby chronić swoje prawa i interesy. Zgłasza się do adwokata, który specjalizuje się w oddłużaniu i prawie konsumenckim. Adwokat przegląda umowę kredytową oraz dokumentację windykacyjną i stwierdza, że wierzyciel naliczył nieuzasadnione odsetki karne. W wyniku negocjacji z firmą windykacyjną, adwokat uzyskuje obniżenie długu Pana Kowalskiego. W tym przypadku, antywindykacja polegała na legalnym działaniu mającym na celu obronę praw dłużnika oraz kwestionowanie niewłaściwie obliczonych należności.

Scroll to Top