Upadłość Bez Tajemnic

Słownik pojęć

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – co to jest?

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) jest jednym z najważniejszych instrumentów służących monitorowaniu sytuacji finansowej osób zadłużonych oraz ich wierzycieli. W poniższym artykule przedstawimy genezę powstania KRZ, jego funkcjonowanie oraz zalety i wady korzystania z tego narzędzia. Geneza powstania Krajowego Rejestru Zadłużonych KRZ powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Finansów (PSZF) w 2003 roku jako odpowiedź na […]

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – co to jest? Read More »

Co podlega masie upadłościowej?

Co podlega masie upadłościowej? Art. 57 prawa upadłościowego odgrywa kluczowe znaczenie w procesie postępowania upadłościowego, zobowiązując upadłego do przekazania syndykowi całego majątku upadłego oraz wskazania, który majątek wchodzi do masy upadłości, który jest z niej wyłączony, a także tego, który jest objęty małżeńską wspólnotą majątkową. W artykule przedstawimy praktyczne aspekty tego zagadnienia, omawiając postępowanie syndyków

Co podlega masie upadłościowej? Read More »

Co to jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska stanowi jeden z istotnych instrumentów prawnych, służących ochronie interesów wierzycieli podczas postępowania upadłościowego, w tym także upadłości konsumenckiej. Niniejszy artykuł składa się z czterech części, w których omówimy skargę pauliańską jako narzędzie służące ochronie interesów wierzycieli, rolę syndyka w związku z tą skargą oraz jej zastosowanie w kontekście upadłości konsumenckiej. Skarga pauliańska –

Co to jest skarga pauliańska? Read More »

Jak wyłączyć z masy upadłościowej nieruchomość?

Upadłość konsumencka to dla wielu osób jedyny sposób na wyjście z spirali długów i zacząć na nowo budować swoją finansową stabilność. Jednakże, wiele osób obawia się, że wraz z upadłością, stracą swoje cenne nieruchomości. Czy rzeczywiście tak jest? Warto zacząć od wyjaśnienia, co to jest tzw. masa upadłościowa. Jest to zespół aktywów, które należą do

Jak wyłączyć z masy upadłościowej nieruchomość? Read More »

Oddłużanie – słownik pojęć

Oddłużanie – co warto wiedzieć? Najpierw od początku. Zadłużenie to problem, który dotyka coraz więcej Polaków. Niejednokrotnie prowadzi ono do trudnej sytuacji finansowej, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty zdrowia i życia. Dlatego tak ważne jest, aby umieć poradzić sobie z długami, a w skrajnych przypadkach – skorzystać z upadłości konsumenckiej. Jeśli

Oddłużanie – słownik pojęć Read More »

Scroll to Top