Upadłość Bez Tajemnic

Co to jest system ognivo?

System Ognivo jest nowoczesnym rozwiązaniem technologicznym, które zyskało znaczącą popularność w Polsce. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie przenoszenia rachunków bankowych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W trzecim kwartale 2023 roku, decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 5 650 osób, z czego najwięcej wniosków – ponad 2,8 tysiąca – wpłynęło we wrześniu​​​​​​.

System Ognivo działa w sposób, który umożliwia kancelariom komorniczym szybkie znajdowanie kont bankowych. Dzięki niemu, po zlokalizowaniu konta przez komornika, może ono zostać zablokowane w ciągu kilku godzin, znacznie szybciej niż informacja o tym fakcie zostanie dostarczona na piśmie. System ten łączy w sobie różne instytucje, przede wszystkim banki działające w Polsce. Mimo że istnieją pewne luki w systemie, które mogą utrudnić lokalizację konta przez komornika, m.in. ze względu na błędy systemowe czy różnice w działaniu poszczególnych kancelarii, to w praktyce większość instytucji finansowych w Polsce jest podłączona do Ognivo​​​​.

Zobacz także: Poradnik upadłości konsumenckiej

  1. Aktualizacja dotycząca Revolut: Warto zaznaczyć, że początkowo Revolut, jako fintechowy startup, nie podlegał prawu bankowemu ani nadzorowi systemu Ognivo. Jednakże w 2020 roku Revolut uzyskał licencję bankową i funkcjonuje teraz jako bank specjalistyczny pod nazwą Revolut Bank UAB, z siedzibą na Litwie. Oznacza to, że Revolut jest obecnie objęty przepisami bankowymi i podlega systemowi Ognivo, co umożliwia komornikom dostęp do informacji o kontach bankowych dłużników, w tym tych prowadzonych przez Revolut​​​​.
  2. Wpływ systemu Ognivo na upadłość konsumencką: Upadłość konsumencka to procedura sądowa stworzona dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich długów. Umożliwia ona ustalenie realnego planu spłaty wierzycieli, a w wyjątkowych przypadkach całkowite zwolnienie z długów​​. W kontekście systemu Ognivo, jego zdolność do monitorowania kont bankowych, w tym Revolut, może mieć istotne konsekwencje dla osób dłużnych rozważających ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dostęp komorników do informacji o kontach bankowych poprzez system Ognivo zwiększa prawdopodobieństwo, że długi zostaną odnalezione i podjęte zostaną próby ich ściągnięcia.
  3. Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej: W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dłużnik ma szansę na uwolnienie się od długów poprzez spłatę wierzycieli, często z wykorzystaniem posiadanego majątku. W praktyce może to oznaczać sprzedaż nieruchomości oraz innych cennych przedmiotów. Dodatkowo, bank może zablokować konto bankowe dłużnika po ogłoszeniu upadłości​​​​​​.

Podsumowując, rozszerzenie nadzoru systemu Ognivo na Revolut Bank UAB wpływa na możliwości komornicze w Polsce, również w kontekście upadłości konsumenckiej. Dłużnicy powinni być świadomi, że ich konta w Revolut, podobnie jak w innych bankach, mogą być monitorowane przez system Ognivo, co może wpłynąć na ich decyzje dotyczące zarządzania długami i potencjalnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top