Upadłość Bez Tajemnic

Glossary

Adwokat

Adwokat – to osoba posiadająca wykształcenie prawnicze i odpowiednie uprawnienia zawodowe, której głównym zadaniem jest udzielanie porad prawnych, reprezentowanie klientów przed sądami i innymi organami państwowymi, a także sporządzanie pism procesowych i innych dokumentów prawnych. Adwokat może specjalizować się w różnych dziedzinach prawa, w tym w prawie upadłościowym, konsumenckim czy nieruchomościowym. W Polsce, zawód adwokata […]

Adwokat Read More »

Antywindykacja

Antywindykacja – to zespół działań podejmowanych przez dłużnika w celu obrony przed działaniami windykacyjnymi wierzyciela, mających na celu ściągnięcie należności. Antywindykacja może obejmować zarówno działania zgodne z prawem, takie jak negocjacje z wierzycielem, podważanie legalności długu, czy korzystanie z pomocy prawnej, jak i działania niezgodne z prawem, takie jak ukrywanie majątku czy utrudnianie egzekucji. Warto

Antywindykacja Read More »

Kredyt

Kredyt to pożyczka udzielana przez bank lub instytucję finansową na określony czas i pod określone warunki. Kredyt może być udzielany na różne cele, np. na zakup mieszkania, samochodu, prowadzenie działalności gospodarczej czy też na pokrycie innych zobowiązań finansowych. Przy udzielaniu kredytu bank lub instytucja finansowa sprawdza zdolność kredytową klienta oraz jego historię kredytową, czyli wcześniejsze

Kredyt Read More »

Pożyczka

Pożyczka to umowa pomiędzy dwoma osobami lub instytucjami finansowymi, w której jedna strona (pożyczkodawca) udostępnia drugiej stronie (pożyczkobiorca) określoną kwotę pieniędzy na określony czas i pod określonymi warunkami. Pożyczka może mieć różne cele, np. sfinansowanie zakupu samochodu, naprawy domu czy opłacenie kosztów szkolnych. Warunki pożyczki są uzgadniane indywidualnie pomiędzy stronami, np. kwota pożyczki, oprocentowanie, termin

Pożyczka Read More »

Syndyk

Syndyk to osoba fizyczna lub prawna, która jest powoływana przez sąd do prowadzenia postępowania upadłościowego lub naprawczego w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa. Syndyk działa w imieniu wierzycieli i ma za zadanie zabezpieczyć ich interesy poprzez m.in. prowadzenie wykazu wierzytelności, sprzedaż masy upadłościowej oraz podział uzyskanych środków między wierzycieli. Syndyk jest powoływany przez sąd rejonowy w celu

Syndyk Read More »

Scroll to Top