Upadłość Bez Tajemnic

Prawa i obowiązki w upadłości konsumenckiej

Prawa i obowiązki w upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to procedura, która pozwala osobom fizycznym uregulować swoje długi i uniknąć bankructwa. Jednym z elementów tej procedury jest określenie praw i obowiązków upadłego. W tym artykule omówimy, jakie prawa i obowiązki przysługują upadłemu w trakcie postępowania upadłościowego.

Prawo do pracy i nawiązywania umów.

Upadły ma prawo do podejmowania pracy oraz nawiązywania umów pracy, zleceń i o dzieło. 

Prawo do monitorowania spłaty długów.

Syndyk, który reprezentuje wierzycieli, ma prawo do kontrolowania działalności upadłego oraz monitorowania spłaty długów. Upadły musi współpracować z syndykiem i ujawnić cały swój majątek oraz zobowiązania finansowe.

Prawo do zapewnienia utrzymania.

Upadły ma prawo do zapewnienia sobie i swojej rodzinie utrzymania. W trakcie postępowania upadłościowego, syndyk musi uwzględnić koszty utrzymania upadłego i jego rodziny.

W temacie zachowania majątku podczas postępowania upadłościowego wypowiada się Ewelina Kowalska – ekspert d/s oddłużania nieruchomości w Kancelarii Pomocy Prawnej FINTEO.

“Osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, zachowuje swój majątek, który zostanie poddany sprzedaży w celu spłaty długów. Oznacza to, że upadły nie traci swojego majątku, jednakże może on zostać sprzedany w celu spłaty długów. Upadły ma jednak prawo do wyłączenia z masy upadłościowej niektórych składników majątku, nawet takich jak mieszkanie czy samochód.”

Czyta więcej o: Upadłość Konsumencka – Zalety i Wady

Obowiązki przy Upadłości Konsumenckiej

Obowiązek ujawnienia całego majątku.

Upadły ma obowiązek ujawnienia całego swojego majątku. W tym celu musi przedstawić syndykowi listę swojego majątku, w tym ruchomości i nieruchomości, wraz z ich wartością. Jeśli upadły ukryje swój majątek, to może narazić się na sankcje prawne.

Obowiązek spłacania Planu Spłat Wierzycieli. 

Upadły ma obowiązek spłacania swoich długów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym przez syndyka. Spłacanie długów jest priorytetem w trakcie postępowania upadłościowego. Upadły musi regularnie wpłacać raty.

Obowiązek współpracy z syndykiem.

Upadły ma obowiązek współpracy z syndykiem i udzielania mu pełnych informacji na temat swojego majątku oraz zobowiązań finansowych. Syndyk ma prawo do monitorowania działań upadłego, monitorowania jego korespondencji oraz weryfikowania spłat długów. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, syndyk ma prawo do złożenia wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego. 

Obowiązek zgłoszenia zmian w majątku.

Upadły ma obowiązek zgłoszenia wszelkich zmian w swoim majątku. Jeśli upadły otrzyma spadek, a nawet jak wygra w totka, to musi o tym powiadomić syndyka i wpłacić otrzymane środki na spłatę długów.

Obowiązek zgłoszenia dochodów.

Upadły ma obowiązek zgłoszenia wszystkich swoich dochodów. Jeśli upadły podjął pracę, to musi zgłosić swoje zarobki syndykowi. W przypadku braku zgłoszenia dochodów, syndyk ma prawo do złożenia wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego.

Obowiązek przestrzegania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Upadły nie może prowadzić działalności gospodarczej. Jeśli upadły będzie działał jako przedsiębiorca, to może narazić się na sankcje prawne.

Wszystkie osoby, które borykają się z problemami finansowymi i niemożnością spłacania długów, powinny być świadome, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jedna z opcji, która pozwala uregulować swoje zobowiązania i uniknąć dalszych problemów finansowych. Jednak, jak już zostało wspomniane, w trakcie postępowania upadłościowego upadły ma wiele obowiązków, które musi spełnić. Ważne jest, aby upadły zrozumiał swoje prawa i obowiązki oraz przestrzegał ich, aby uniknąć kar i innych sankcji. Dlatego też, jeśli borykasz się z problemami finansowymi i zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, warto skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, który będzie mógł Cię profesjonalnie doradzić i pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów finansowych. Pamiętaj, że w takiej sytuacji ważne jest, aby działać szybko i skutecznie, aby uniknąć dalszych konsekwencji finansowych.

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy ile długów możemy umorzyć!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top